Nyheder

Regionale nyheder i PLO'rientering pr. 11. januar 2019 - se nyhederne her

 

  • HbA1c - opsigelse af rammeaftale
  • Udvidelse af de lægedækningstruede områder i Region Hovedstaden
  • Aftale på Bornholm om forsøg med videokonferencer er forlænget
    Du kan finde PLO'rientering her

 

 

PLO-Hovedstaden har den 13. december 2018 konstitueret sig med formand Karin Zimmer og næstformand Marianne Puge.

Resultatet af valget til PLO's repræsentantskab og PLO-Hovedstaden for perioden 2019-2020 kan ses på læger.dk

 

Fakta om almen praksis

Se de seneste faktaark

 

PLO-regionalt

De valgte repræsentanter i PLO udgør det regionale PLO i den region, hvor de er valgt - også kaldet PLO-R (PLO-Regionalt).
De fem regioner (og Færøerne) udgør hver sit PLO-regional-område. PLO-R varetager de praktiserende lægers særlige interesser inden for deres respektive områder og har forhandlingsretten for så vidt angår lokale aftaler, der udelukkende gælder for PLO-regionalområdet.

PLO-Hovedstaden PLO-KommunaltRIVKAP-HPLO-H-udvalg PLO-C-udvalg Regionale udvalg og arbejdsgrupper

Lokalaftaler

Alle lokale aftaler kan ses på læger.dk
(Aftaler gældende for hele regionen findes under oversigtskortet.) 

Oversigt med ydelsesnumre og honorarer pr. 1. oktober 2018:
Lokale aftaler i Region Hovedstaden


 


Opslag af ledige kapaciteter

Her kan du se aktuelle opslag af ledige kapaciteter i Region Hovedstaden

LEDIGE KAPACITETER OPSLÅET AF REGION HOVEDSTADEN