Klik på "Log på"
Log på med din sundhedsfaglige digitale signatur
Klik på "Praksis- og afregningsportalen"
Klik nederst på "Praksisoplysninger"
Klik på fanebladet "Fravær"
Indtast fraværsperioden og afslut med "Gem"

Vi anbefaler, at du samtidig skriver til din kommune og informerer om dit fravær og om, at du ikke kan modtage meddelelser fra blandt andet hjemmeplejen i perioden.

Ferieplatform: PLO-Hovedstaden opfordrer til, at du melder ferie ind på den nye PLOFriferie-platform, hvis praksis har lukket i mere end 3 dage. Tast dit ydernr. i login på platformen, hvorefter du vil modtage et kodeord til dit lægesystem.

Orientering om reglerne ved en læges fravær