Projektaftale om honorering af praktiserende læger der deltager i pilotprojektet Forbedret diagnostik til svage ældre mistænkt for at have atrieflimren pr. februar 2019

Orientering om Region Hovedstadens og Region Sjællands opgradering af Sundhedsplatformen og overgang til nyt Landspatientregister - januar 2019

KOL-projekt i Region Midt - klar til brug i klynger (maj 2018)

Praktiserende læger søges til telefoninterview vedr. evaluering af fleksjob- og førtidspensionsreformen 

Kort om almen praksis

Bliv tutorlæge i klinisk almen medicin

Lægedækningsundersøgelse for 2017

Centrale udvalg i PLO-Hovedstaden pr. januar 2017

Tværsektoriel FMK-vejledning, 4. november 2016

Tutorlæge i Almen Medicin på 6. semester KA

Notat om samarbejde mellem almen praksis og plejehjem

Actioncard, Københavns Vestegns Politi, 01.10.07

PD-orientering af 07.11.97, Københavns Politi (NB! erstattet af nyt brev modtaget 31. juli 2015, se nedenfor)

Brev fra Københavns Politi vedr. assistance (brev modtaget 31. juli 2015)