Allonge vedr. smitteopsporing på plejecentre m.m. indgået 10-04-2020

Dosisdispensering - aftaleskabelon mellem PLO-H og kommune

Allonge til projektaftale om honorering af praktiserende læger, der deltager i pilotprojektet Forbedret diagnostik til svage ældre mistænkt for at have atrieflimren pr. februar 2020

Lanceringsbrev om samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner

Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner

Honoreringsaftale vedr fælles forsøgsordning om kommunale akutfunktioner

Cases med kommunale akutfunktioner

Vejledning om kommunale akutfunktioner

Vejledning om ydelser, målgrupper og honorarer til Rammeaftale om opfølgende hjemmebesøg

Plakat om receptfornyelse - december 2019

Projektaftale om honorering af praktiserende læger der deltager i pilotprojektet Forbedret diagnostik til svage ældre mistænkt for at have atrieflimren pr. februar 2019

Orientering om Region Hovedstadens og Region Sjællands opgradering af Sundhedsplatformen og overgang til nyt Landspatientregister - januar 2019

KOL-projekt i Region Midt - klar til brug i klynger (maj 2018)

Praktiserende læger søges til telefoninterview vedr. evaluering af fleksjob- og førtidspensionsreformen 

Kort om almen praksis

Bliv tutorlæge i klinisk almen medicin

Lægedækningsundersøgelse for 2017

Centrale udvalg i PLO-Hovedstaden pr. januar 2017

Tværsektoriel FMK-vejledning, 4. november 2016

Tutorlæge i Almen Medicin på 6. semester KA

Notat om samarbejde mellem almen praksis og plejehjem

Actioncard, Københavns Vestegns Politi, 01.10.07

PD-orientering af 07.11.97, Københavns Politi (NB! erstattet af nyt brev modtaget 31. juli 2015, se nedenfor)

Brev fra Københavns Politi vedr. assistance (brev modtaget 31. juli 2015)