Pressekontakt


Markus Hahn 35441083/23322006
Frederik Ravn 35441091

Markus Hahn


Chefkonsulent
Tlf.: 35441083
Email: mar.plo(at)dadl.dk

Ansvarsområder

PLO-Hovedstaden
Medlemsbetjening
Politikerbetjening
Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden


Frederik Ravn


Juridisk konsulent
Tlf.: 35441091
Email: frr.plo(at)dadl.dk

Ansvarsområder

PLO-Hovedstaden
Medlemsbetjening
Politikerbetjening
Samarbejdsudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden
Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden


Astrid Marianne Hjortø


Specialkonsulent
Tlf.: 35441082
Email: ast.plo(at)dadl.dk

Ansvarsområder

PLO-Hovedstaden
Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden
KAP-H
Medlemsbetjening
Politikerbetjening

 


Annemette Vindelev


Chefsekretær
Tlf.: 35441094
Email: amv.plo(at)dadl.dk

Ansvarsområder

Mødeforberedelse inkl. koordinering af dagsorden, sagsfremstilling og referat
Koordinering af medlemshenvendelser og repræsentation i udvalg
Redaktion af PLO-H’s hjemmeside og nyhedsbreve
Administration af bl.a. lokalaftaler, honorering, nynedsatte læger og mødebooking
Koordinering og opfølgning af ugentlige møder med PLO-H’s formand