Udvalg           Medlemmer
Kommune- og projektudvalg           Marianne Puge (formand)
Karin Zimmer
Benny Ehrenreich

SOU-medlemmer:
Pearl Shelly Pedersen
Birgitte Rabbek
Jørgen Steen Andersen
Niels Dreisler
Kathri Marcussen
             
RIV-styregruppe           Niels Dreisler
Jeppe Kallesøe 
             
Repr. i bestyrelsen for 
Lægeforeningen Hovedstaden
          Thomas Birk Kristiansen
Kathri Marcussen
Suppleant: Karin Zimmer
             
Lægeforeningens repræsentantskab           Karin Zimmer

Suppleanter:
Line Soot
Thomas Birk Kristiansen
Søren Brix Christensen
Jørgen Steen Andersen
Jeppe Kallesøe
 
             
Lægelig revisor           Susan Rosenberg von Scholten
(valgt på medlemsmøde nov. 2018) 

 

Senest revideret: 22.11.2018 af Annemette Vindelev