Udvalg           Medlemmer
Kommune- og projektudvalg           Marianne Puge, formand
Karin Zimmer
Jørgen Steen Andersen
SOU-medlemmer:
Andreas Højring
Tine Raun
Henrik Jessen
Niels Dreisler
Kathri Marcussen
Peder Reistad

 

         

 

RIV-styregruppe           Mads Grarup
Jeppe Kallesøe 

 

         

 

Repr. i bestyrelsen for 
Lægeforeningen Hovedstaden
          Nina Åslund
Kathri Marcussen
Suppleant: Karin Zimmer

 

         

 

Lægeforeningens repræsentantskab           Karin Zimmer
Suppleanter:
Jørgen Steen Andersen
Nina Åslund
Jeppe Kallesøe
Andreas Højring
Mads Grarup

 

         

 

Lægelig revisor           Susan Rosenberg von Scholten
(valgt på medlemsmøde nov. 2018) 

Senest revideret: 01.07.2019 af Annemette Vindelev