Udvalg           Lægelige medlemmer
Praksisplanudvalget (PPU)
Læs mere 
          Karin Zimmer
Benny Ehrenreich
Marianne Puge

Sekretariat: Frederik Ravn
             
Praksisplanudvalgets Administrative
Styregruppe (PAS) 
          Karin Zimmer
Benny Ehrenreich
Marianne Puge

Sekretariat: Frederik Ravn
             
Sundhedskoordinationsudvalget
Læs mere 
          Karin Zimmer
Benny Ehrenreich

Sekretariat: Markus Hahn
             
Den Administrative Styregruppe (DAS)           Karin Zimmer
Benny Ehrenreich

Sekretariat: Markus Hahn
             
Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis (SU)
Læs mere 
          Karin Zimmer
Benny Ehrenreich
Nina Åslund
Jeppe Kallesøe
Jørgen Steen Andersen
Birgitte Rahbek

Sekretariat: Frederik Ravn
             
KEU - Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget
for almen praksis
          Lægelige repræsentanter:
Thomas Birk Kristiansen (formand)
Birgitte Rahbek
Marianne Puge
Jørgen Steen Andersen
Jeppe Kallesøe (suppleant)
             
Styregruppe for KAP-H           Marianne Puge
Søren Brix Christensen
Observatør: Thomas Birk Kristiansen
             
Samordningsudvalg ved Region Hovedstadens
hospitaler 

Læs mere 
           
Somatiske samordningsudvalg           Planområde Nord: Pearl Shelly Pedersen
Planområde Byen: Birgitte Rahbek
Planområde Midt: Jørgen Steen Andersen
Planområde Syd: Niels Dreisler
Planområde Bornholm: Kathri Marcussen
             
Psykiatriske samordningsudvalg          
Planområde Nord: Ikke repræsenteret
Planområde Byen: Ikke repræsenteret
Planområde Midt: Ikke repræsenteret
Planområde Syd: Ikke repræsenteret           
Planområde Bornholm: Kathri Marcussen                      
 
             

 

Senest revideret: 28.08.2018 af Annemette Vindelev