Udvalg           Lægelige medlemmer
Praksisplanudvalget (PPU)
Læs mere 
          Karin Zimmer
Marianne Puge
Jørgen Steen Andersen
Sekretariat: Frederik Ravn

 

         

 

Praksisplanudvalgets Administrative
Styregruppe (PAS) 
          Karin Zimmer
Marianne Puge 
Jørgen Steen Andersen
Sekretariat: Frederik Ravn

 

         

 

Sundhedskoordinationsudvalget
Læs mere 
          Karin Zimmer
Marianne Puge
Sekretariat: Markus Hahn

 

         

 

Den Administrative Styregruppe (DAS)           Karin Zimmer
Marianne Puge
Sekretariat: Markus Hahn

 

         

 

Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis (SU)
Læs mere 
          Karin Zimmer
Marianne Puge
Jeppe Kallesøe
Peder Reistad
Mads Grarup
Niels Dreisler
Sekretariat: Frederik Ravn

 

         

 

KEU - Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget
for almen praksis
          Lægelige repræsentanter:
Torben Larsen
Marianne Puge
Kathri Marcussen
Klaus Ruhnau

         

 

Styregruppe for KAP-H           Søren Brix Christensen
Astrid Hjortø

 

         

 

Samordningsudvalg ved Region Hovedstadens
hospitaler 

Læs mere 
           
Somatiske samordningsudvalg           Planområde Nord: Andreas Højring/Klaus Ruhnau
Planområde Byen: Tine Raun
Planområde Midt: Henrik Jessen
Planområde Syd: Niels Dreisler
Planområde Bornholm: Kathri Marcussen
             
Psykiatriske samordningsudvalg          
Planområde Nord: Ikke repræsenteret
Planområde Byen: Ikke repræsenteret
Planområde Midt: Ikke repræsenteret
Planområde Syd: Ikke repræsenteret           
Planområde Bornholm: Kathri Marcussen                      
 

 

         

 

Senest revideret: 16.01.2019 af Annemette Vindelev