PLO-H opfordrer til, at samarbejdsparterne i region og kommuner benytter “Projektdøren”, når man påtænker projekt med deltagelse af praktiserende læger. Vi opfordrer også kolleger til at sende information ind, når de bliver bekendt med projekter i deres område.