RIV er efteruddannelse af klinikpersonale i almen praksis i Region Hovedstaden. Formålet er at medvirke til efteruddannelse af det ansatte, ikke-lægelige klinikpersonale samt at sikre den fornødne videreudvikling i takt med kravene til arbejdets karakter.

Du kan læse mere om RIV her