RIV - står for Ringe i Vandet (efteruddannelse af klinikpersonale i almen praksis i Region Hovedstaden) Formålet er at medvirke til efteruddannelse af det ansatte, ikke-lægelige klinikpersonale samt at sikre den fornødne videreudvikling i takt med kravene til arbejdets karakter.

Seneste info fra RIV-RegH (februar 2018)